Broeierij

 

Van bol tot bloem

Hieronder wordt het proces beschreven van hoe een bol opgekweekt wordt tot een bloem die via de veiling wordt verkocht aan de winkeliers.

Dit proces begint in augustus na het rooien van de bollen van het land. De eerste tulpen worden rond begin januari afgeleverd bij de veiling. De tussenliggende fases die doorlopen moeten worden voordat de bol een bloem wordt, zijn:

  • plukhalHet bewaren van de bollen.
  • Het opplanten
  • Het groeien van de tulpen in de kas
  • Het plukken van de tulpen en verwerken tot een bos
  • Het afleveren naar de veiling

 

 

Bewaren van de bollen: Om de bollen voor te bereiden voor de broeierij, worden de bollen na de oogst bewaard bij 20 °C. Zestien weken voordat de bol de kas in kan, krijgt deze een kunstmatige winter, door de tulpen bij een lage temperatuur te plaatsen in een koelcel (2 °C.)

Opplanten van de bollen: Twee weken voordat de bollen de kas ingaan worden de bollen opgeplant in een soort prikbak. Dit is een bak met op de bodem een soort spijkerbed waar de bollen opgespiest worden. Na het opplanten worden de bakken afgevuld met water waarna ze de koelcel ingaan (6 °C). Door de aanwezigheid van water groeien er wortels aan de bol. 

Kas voor Broei

In de Kas: Ongeveer 2 weken na het opplanten heeft de bol voldoende wortels gemaakt om de kas in te gaan. In de kas wordt de temperatuur automatisch geregeld op 17 graden door het bijsturen van de temperatuur van het water door de verwarmingsbuizen en luchtslurven, door het dichtsturen van een zonnescherm bovenin de kas om de zon te weren en/of door het aansturen van de ramen om de warmte en het te veel aan vocht af te voeren. Het zonnescherm bovenin de kas wordt ook gebruikt om 's nachts energie te besparen.

Plukken/bossen: Na een verblijf van ongeveer 3 weken in de kas zijn de bloemen bijna zover om geplukt te worden. Ze worden op dat moment verplaatst naar een plukruimte. Hier kunnen we de temperatuur apart regelen, zodat we de werkzaamheden beter over de dag kunnen verdelen. In de plukruimte worden ze handmatig geplukt. De geplukte tulpen worden via een transportband naar een ontbolmachine getransporteerd. Hier worden ze ontdaan van de bol en daarna worden ze volledig automatisch gebost in bossen.

Tulpen voor aflevering naar de veiling

Inpakken en naar de veiling: Aan het einde van de boslijn verpakt iemand 5 bossen in één papier en worden ze in een veilingbak gezet. Er gaan 3 of 4 van deze verpakte bossen in een veilingbak. 's Avonds worden de tulpen opgehaald om de volgende ochtend geveild te worden. Zie ook verkoop.

 

Naar bovenzijde van deze pagina